فندق میامی

مشاهدات : 3234   |      

السعر: 16 تومان

یبعد فندق میامی عن الحرم الرضوی الشریف ۱۵ دقیقه مشیا علی الاقدام. من میزاته وجود لوبی انیق و امکان الوصول بسهوله الی محطه باص (BRT) لزیاره الحرم الرضوی الشریف.

فندق ۳ نجوم میامی یقع فی شارع امام رضا. تضم ۵ طوابق و ۳۹ غرفه.